Roostaggarna

Kör för pensionärer i Sibbo

sample image

Aktuellt

Körens ledare är Christer Bergström. Vår första övning på höstterminen 2019 är torsdagen den 12.9 klockan 11.00 - 12.30 på servicehuset Linda i Söderkulla, Sibbo. Ring körens ledare Christer Bergström 045-2789253 om du har frågor.

Uppträdanden 2019

Cafe Elsie i Nickby 8.4.2019 kl. 14

Sibbo Svenska Pensionärsförening på Lövhyddan den 8.7.2019

Konsert på Servicehuset Linda den 29.10.2019 kl. 14

Pensionärsföreningens höstmöte på Hansas den 30.11.2019 kl. 13

Uppträdanden 2020

Vänskapsmiddag på Hemgården i Söderveckkoski 15.2.2020. Roostaggarna uppträdde.

Konsert på Sevicehuset Elsie den 28.2.2020 kl. 14.